Otomotiv Sanayi ihracat, istihdam ve Ar-Ge’de Türkiye’nin lokomotifi olmaya devam ediyor –

 In all news, World Automotive Conference in Turkey

Otomotiv Sanayi ihracat, istihdam ve Ar-Ge’de Türkiye’nin lokomotifi olmaya devam ediyor

OSD Başkanı Kudret Önen:

“2015, üretim, ihracat ve pazarda rekorların gerçekleştiği yıl olacak”

 

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından hazırlanan “2015 Ocak-Ekim Dönemi Değerlendirme Raporu”na göre, 2015 yılındaki ihracat artışına paralel olarak üretimin 1 milyon 350 bin adedin üzerine çıkması bekleniyor. Bu rakam 2011 yılındaki 1 milyon 190 bin adetlik rekorun yaklaşık 150 bin adet üzerinde.

 

2015 yılı Ocak-Ekim dönemine ilişkin görüşlerini dile getiren OSD Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen “İç pazarın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,4 ve ihracatın da ivme kazanarak adet bazında yüzde 11,7 oranında artmasıyla otomotiv sanayii üretimde de önemli ölçüde büyüdü. İç pazarda hızlı büyüme Eylül ve Ekim aylarındaki seçimler nedeniyle yavaşlasa da yeni ürünler, yeni yatırımlar ve Avrupa pazarının toparlanması, otomotiv sanayinin kararlı büyümesine destek oldu. Artan ihracat adetlerine rağmen, Euro/Dolar paritesi sebebiyle ihracat rakamlarında Dolar bazlı göreceli gerilemeye karşın Euro bazlı artış görülmekte. 2014 ve 2015 döneminde yatırımlarla sanayimiz üretim kapasitesi 1 milyon 750 bin adede ulaştı ve üretim ve ihracatta da ciddi artışlar gerçekleşmeye başladı. Üretimde yeni bir rekor anlamına gelen 1 milyon 350 bin adede karşılık ihracat adedinde de 970 bin adetle rekor bir yıl bekliyoruz. 2016 yılında tamamlanacak yeni yatırımların da katkısıyla sanayimizin daha da yüksek üretim ve ihracat adetlerini gerçekleştireceğine inanıyoruz” dedi.

 

Otomotiv Sanayii Derneği’nin hazırladığı “Otomotiv Sanayii 2015 Ocak-Ekim Dönemi Değerlendirme Raporu”na göre; 2015 yılı Ocak-Ekim döneminde toplam Pazar, 2014 yılı aynı dönemine göre yüzde 33,4 oranında büyüme kaydederek 760 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Toplam üretim, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 arttı ve 1 milyon 107 bin adede ulaştı. 2015 yılı Ocak-Ekim döneminde Otomotiv Sanayii İhracatı bir önceki yıla göre yüzde 11,7 oranında arttı ve 807 bin adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 722 bin adet araç ihraç edilmişti. Üretimin mevcut şekilde devam etmesi durumunda 2015 yılında 1 milyon 350 bin adede ulaşılması ve Otomotiv Sanayii’nde rekor üretimin gerçekleştiği yıl olması bekleniyor.

 

 

 

Otomotiv Sanayi ihracat, istihdam ve Ar-Ge’de

Türkiye’nin lokomotifi olmaya devam ediyor

 

Türk Otomotiv Sanayii’nin tüm sanayi kolları içerisinde en katma değerli sektör olduğunu hatırlatan Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, “Sanayimiz birçok açıdan Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biri. Ekim 2015 itibarı ile Türk Otomotiv Sanayii, Türkiye genel ihracatının yüzde 15’ini tek başına gerçekleştiriyor. Yıllardır ifade ettiğimiz ‘Türkiye’nin lokomotif sektörü’ söylemimizi Ar-Ge ve istihdam açısından da söyleyebiliriz. Artık komple araç tasarımının yanı sıra dizel motor ve güç aktarma organları tasarımı yeteneği ve yetkinliğiyle küresel tasarım becerisine ulaşıldı. Ülkelere göre otomotivin toplam Ar-Ge içerisindeki payına bakıldığında yüzde 18,9’luk payımızla yüzde 31,7’lik paya sahip Almanya ve yüzde 19,8’lik paya sahip Japonya’nın ardından üçüncü sırada yer alıyoruz. Bunların sonucunu 2010 – 2014 arası yüzde 90 oranında artan toplam Ar-Ge istihdamı ve yüzde 207 oranında artan patent başvuru sayısında görmek mümkün. Aynı şekilde sanayimiz artık 50 bin kişi ana sanayide olmak üzere değer zinciri içerisinde yaklaşık 500 bin kişiye istihdam sağlıyor. Özetle otomotiv sanayii faaliyetlerinde meydana gelebilecek herhangi bir artışın değer zinciri üzerinde yaratacağı etki son derece açık. Otomotiv sanayiinde yaratılacak her bir ek istihdam, çarpan faktörü ile toplamda yüzde 10’a varabilecek istihdam artışı yaratma potansiyeline sahip” dedi.

 

Otomotiv sanayi faaliyetlerinin tek çatı altında toplanması sanayinin kabiliyetinin artırılmasında olumlu katkı sağlayacaktır

 

Seçim neticesi olan istikrara bağlı olarak iç talebin mevcut olumlu durumu koruyacağını ön gördüklerini ifade eden Önen “Sanayimizi yakından ilgilendiren Hükümet Programı’na temel olacağını düşündüğümüz Seçim Beyannamesi’nin otomotiv sanayine ilişkin önemli tespitler yapması ve stratejiler ortaya koyması, sanayimizin büyümesinin sürdürülebilir kılınması adına memnuniyet verici. Umut ediyoruz ki beyannamede otomotivin öncelikli sektör olarak ele alınması ve tasarım, Ar-Ge, üretim ve satış-pazarlama süreçlerinin yurt içinde geliştirilmesi, katma değerinin arttırılması hususundaki yaklaşımlar Hükümet Programı’nda da karşılığını bulacaktır. Türkiye’nin ihracattaki lokomotif sektörü otomotiv sanayinin sürdürülebilir ve süreklilik arz eden başarıları için Ar-Ge teşviklerininsürdürülmesi ve geliştirilmesinin yanı sıra iç pazarda sürdürülebilir büyümenin de devam etmesi önemli. Ancak bunlarla birlikte ekonomimiz içindeki yeri dikkate alındığında, otomotiv sanayini ilgilendiren tüm mevzuatın tek bir çatı altında toplanması ile sanayimizin hareket kabiliyetinin geliştirilebileceği de göz ardı edilmemeli. Tüm bu olgular ışığında Otomotiv Sanayii Müsteşarlığı’nın kurulması en büyük arzumuzdur” dedi.

 

2015 yılına ilişkin öngörülerini paylaşan Kudret Önen, üretimin 1.350 bin ve ihracatın ise 970 bin adet ile yeni bir rekor düzeyinde gerçekleşmesini beklediklerini belirtti.

 

2016’da üretimin artmasını hedefliyoruz

 

Teşvikler ile desteklenen yeni projeler, 2016 yılında özellikle ihracat bazlı üretim artışını sağlayacaktır.  2015 benzeri bir iç Pazar olursa toplam üretimde 2016 yılında da rekor kırma imkanı olacaktır.

 

 

 

Kaynak: www.ekonomidunya.com

Source: Otomotiv Sanayi ihracat, istihdam ve Ar-Ge’de Türkiye’nin lokomotifi olmaya devam ediyor –

Recent Posts

Start typing and press Enter to search