Lojistik 50 milyar dolara ulaştı yabancının iştahı kabardı

 In all news, World Automotive Conference in Turkey

Günaydın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erol Günaydın, lojistik sektörünün ortalama yüzde 18 büyüdüğünü belirterek “Türkiye’nin yakaladığı potansiyel yabancıların iştahını kabartıyor” dedi.

Türkiye’de son 5 yılda ortalama yüzde 18 büyüyen lojistik sektörünün hacminin 50 milyar dolara ulaştığını kaydeden Günaydın Group Yönetim Kurulu Üyesi Erol Günaydın, sektörün 2015 yılında da 110 milyar doların üzerinde bir potansiyele ulaşacağını söyledi. Lojistik sektöründeki şirketlerin toplam cirolarının da 2014 yılında ortalama yüzde 30’luk artışla 15 milyar dolara çıktığını belirten Günaydın, Türkiye’nin son yıllarda yakaladığı potansiyelin yabancı yatırımcıların da iştahını kabarttığına dikkat çekti.

Sanayi ve hizmet üreten şirketlerin, eğer lojistiği iyi yönetirlerse maliyetlerinde yüzde 15 ile 50 arasında tasarruf sağlayacaklarını vurgulayan Erol Günaydın, “Günümüzde şirketler üretim maliyetlerinde ve kalitede olabilecek en iyi seviyeleri yakaladılar. Kurumların rekabet avantajının yolu, tedarik zamanlamasını ve lojistik hizmetlerini en iyi şekilde yönetmelerinden geçiyor. Dünya lojistik pazarının büyüklüğü 5 trilyon doların üzerinde. Yeryüzünde üretilen her 1 dolarlık değerin en az yüzde 25’i lojistik etkinliklerine ayrılıyor. AB pazarının büyüklüğü ise 627 milyar Euro civarında. 2015 yılında milli gelirin 1 trilyon dolara, lojistik sektörünün de 110 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor” diye konuştu. Son 5 yılda lojistik adına ciddi gelişmeler elde edildiğini belirten Erol Günaydın, sektörde geçtiğimiz 5 yıl içinde kapasite ve ürün yelpazesi anlamında genişleme olduğu belirterek “Geçmiş dönemde taşımaların çoğu karayolu ile yapılıyordu” dedi.

TEKNOLOJİYE UYDUK

Sektörün yaşadığı bir diğer gelişmenin de insan kaynağı ve teknoloji kullanımında olduğunu hatırlatan Erol Günaydın şunları söyledi: “Sektörde artık daha fazla eğitilmiş eleman kullanılıyor, yeni endüstri mühendisleri istihdam ediliyor. Bilgi sistemlerine yatırım yapılıyor. Artık sektör, süreci dijital ortamda yönetecek altyapıya kavuşmak üzere.”

http://haber.star.com.tr/ege/lojistik-50-milyar-dolara-ulasti-yabancinin-istahi-kabardi/haber-1013537

Recent Posts

Start typing and press Enter to search