YASED, Dünya Otomotiv Konferansı’na Katıldı | Yased

 In all news, World Automotive Conference in Turkey

Küresel otomotiv piyasasındaki gelişmelerin ve yeni eğilimlerin tartışılması amacıyla küresel bir platform oluşturmayı hedefleyen ve bu yıl Türkiye’de düzenlenen Dünya Otomotiv Konferansı’na katılan YASED Genel Sekreteri Özlem Özyiğit, “Otomotiv ve Yan Sanayi Çalışma Grubu”nun görüş ve önerilerini Konferans’ta dile getirdi.
YASED Genel Sekreteri Özlem Özyiğit, küresel otomotiv piyasasındaki gelişmelerin ve yeni eğilimlerin tartışılması amacıyla 25-26 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Dünya Otomotiv Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye ihracatının liderliğini üstlenen otomotiv sektörünün stratejik önemine dikkat çekerek, bu alandaki yatırım ortamının iyileştirilmesi için atılması gereken adımlara ilişkin YASED’in önerilerini paylaştı.
YASED bünyesinde faaliyet gösteren Otomotiv ve Yan Sanayi Çalışma Grubu’nun çalışmaları hakkında bilgi veren Özyiğit, “Çalışma Grubumuzun hazırladığı çalışmaya göre, Türk otomotiv sanayinin gelişimini yavaşlatan başlıca sorun Türkiye’deki vergilendirme yöntemidir. Bu sorunun çözümü ise motorlu taşıtlar üzerindeki vergi yükünün AB standartlarına indirgenmesi” ve bu amaçla da “emisyon bazlı vergileme” dahil, taşıtların çevreye etkilerini iyileştirecek önlemler alınmasıdır. Bunun yanı sıra belirli araç parçaları için ödenen “mükerrer ÖTV”ye de son verilmelidir. Teşvik sistemi de tevsi yatırımlarına yönelik vergi indirimlerinin daha makul süreler içinde kullanılabilmesine imkan tanımalıdır. Sektörün gelişimi açısından çok önemli olan Ar-Ge mevzuatındaki dağınıklığın giderilmesi de üreticiler açısından faydalı olacaktır” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:
“Sektörün gelişimi açısından çok önemli olan Ar-Ge ile ilgili olarak, mevzuatta toparlama yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konunun başta YOİKK (Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu) olmak üzere çeşitli platformlarda yakın takibini sürdürmekteyiz. Bu başlık altında ayrıca Türkiye’deki Ar-Ge altyapısının iyileştirilmesini önemli buluyoruz. Elbette ki, otomotiv sektörünün ve yan sanayinin büyümesini etkileyen bir başka faktör ise dış ticaret. Ülkemizin ihracatının itici gücü olan otomotiv sektörünün, AB ile ABD arasında yürütülen “Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı” (TTIP) sürecinin potansiyel etkilerini değerlendirilmesi ve olası senaryolar doğrultusunda ulusal stratejiler geliştirilmesi amacıyla kamu idaresi ile yakın bir danışma mekanizması tesis etmesi gerekiyor. Ayrıca Gümrük Birliği’nin güncellenmesi için yürütülecek müzakereler kapsamında, otomotiv sektörüne ilişkin olarak gündeme gelebilecek hususlarda, savunulabilir bir pozisyon belirlenmesi amacıyla, kamu idaresiyle sektör arasında işbirliği yapılmalıdır.”
YASED, üyelerinin gündem ve sorunlarını çalışma grupları ve çeşitli toplantılarla yakından takip ederek sektör bazında çözümlere destek vermeye çalışıyor. YASED’in sektör bazında çözümlere destek vermek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalardan biri de Türkiye’nin katma değer üretiminin önemli bir kısmını gerçekleştiren, ihracatına liderlik eden ve bu nedenle de Türkiye ekonomisinin “stratejik” sektörlerinden biri olan otomotiv sektörüne yönelik.
YASED bünyesinde 2009 yılında “Otomotiv ve Yan Sanayi Çalışma Grubu” kuruldu. Bu çalışma grubunun amacı, sektörler üstü çatı kuruluş kimliğindeki YASED’in, kamu idaresi tarafından da benimsenen görüş oluşturma yetkinliğinden faydalanarak, sektördeki YASED üyelerinin pozisyonlarının üst düzey strateji belgelerine yansıtılmasını sağlamak. Otomotiv ve Yan Sanayi Çalışma Grubu, YASED’in diğer sektörlere yönelik çalışma gruplarıyla bilgi paylaşımına ve ortak inisiyatif geliştirilmesine de gayret ediyor.

Source: YASED, Dünya Otomotiv Konferansı’na Katıldı | Yased

Recent Posts

Start typing and press Enter to search